Özgeçmiş

Prof. Dr. Cemal Yilmaz Prof. Dr. Cemal Yılmaz Guatr konusunda   Türkiye’nin en bilgili ve en deneyimli profesörlerinden biridir.

Guatr hakkında kitap yazan ve bilimsel yayınlar yapan Prof.Dr. Cemal Yılmaz ayrıca ülkemizde guatr’ın en çok görüldüğü illerde Isparta, Çorum, Trabzon, Ordu, Düzce ve Sakarya’da bizzat çalışarak yaptığı ameliyatlarla ve takip tedavi ettiği hastalarla bu konuda engin bir deneyim kazanmıştır. Bu bölgelerde özellikle zehirli guatr, nodüler guatr, troid nodülleri ve Hashimoto hastalığı ( Hashimoto tiroiditi ) üzerinde çalışmıştır.

Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğinde kazandığı endokrin cerrahi bilgi ve deneyiminin yanısıra, yurt içi ve yurt dışı üniversite hastanelerinde,  Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pratik deneyimini, bilgi ve tecrübesini giderek arttırmıştır.

Prof.Dr.Cemal Yılmaz kitabının üçüncü baskısında da çalıştığı yerlerde tedavi ettiği ilginç olguları eklemiştir.  Kitabının 4. baskısında da son çaliştığı yörelerdeki ilginç olguları da kitabına ekleyemeyi planlamaktadır.

 • 1945 yılında Araklı’da (Trabzon) doğdu.
 • Orta öğrenimini Erzurum Lisesi Ortaokulu ve Erzurum Lisesi’nde tamamladı.
 • 1962 yılında Erzurum Lisesi’nde Amerikan AFS International Scholarship imtihanını kazandı.
 • 1963 yılında Erzurum Lisesi’ni iftiharla bitirdi.
 • 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. 1968 yılından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okudu. 1969 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
 • 1970-1975 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı asistanlığı yaptı. 1975′de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’da uzman oldu.
 • Yedi yıl süreyle Gölcük Askeri Hastanesi, Erzurum SSK Hastanesi, Bayburt Devlet Hastanesi ve Van Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulundu.
 • 1983 yılı başından itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD’da baş asistanlığına başladı.
 • Dört yıl Cerrahpaşa Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD’da üç yıl Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniği’nde olmak üzere yedi yıl başasistanlık yaptı.
 • 1989 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD Yrd. Doçenti, 1990′da da Doçent Doktor ünvanını kazandı.
 • 1991 yılında Taksim eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği Şefi oldu. Beş yıl süreyle Cerrahi Kliniği şefliği yaptı.
 • 1993 yılında Londra’da St. Mary’s University Hospital’de doktor David Rosin’in yanında Genel Cerrahi Departmanında Visiting Surgeon olarak görev yaptı.
 • 1996 yılnda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Profesörü oldu.
 • 1997 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Baltimore şehrinde John’s Hopkins Tıp Fakültesi Hastanesinde Cerrahi Departman Şefi John L. Cameron’un yanında Visiting Surgeon olarak çalıştı.
 • Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim  Kurulu Üyeliği, Yrd. Doçentlerin Yabancı Dil Jüri Üyeliği, Tıp Fakültesi Öğrencileri Ders Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
 • İki yıl geçici görevle İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Yrd. Doçentlerin Yabancı Dil Jüri Üyeliği, Tıp Fakültesi Öğrencileri Ders Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
 • 2000 yılı sonlarında kendi isteği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel cerrahi ABD’daki görevinden ayrıldı. Sağlık Bakanlığı’na geçti.
 • Çorum Devlet Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulundu.
 • Mart 2010 tarihinde görevinden ayrıldı. Halen serbest hekimlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

En Son Yazılar

En Çok Okunanlar

Güncellenenler